Biserica Sf. Gheorghe se pregătește pentru Bobotează !

Viața parohiei Ianuarie 4, 2017

Botezul Domnului reprezintă unul din marile praznice împărătești prin care întreaga creație se transfigurează și se sfințește datorită pogorârii Duhului Sfânt asupra apelor  prin rugăciunea de invocare a preoților ortodocși. Acest moment amintește și de Duhul lui Dumnezeu care se plimba deasupra apelor la începutul creației și iată că acum prin Fiul lui Dumnezeu  Întrupat putem să lăudăm pe Dumnezeu Creatorul de a cărei față s-a înspăimântat Iordanul și s-a întors înapoi precum zice și preotul în rugăciune: „Te-au văzut apele, Dumnezeule, și s-au temut, Iordanul s-a întors înapoi”.   De acest moment amintește și psalmistul David în Ps (113, 3).: ”Marea a văzut și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi”. Actul de botezare al Mântuitorului e un act sublim de smerenie, întrucât prin definiție Iisus Hristos nu avea nevoie de acest act fiind fără de păcat, dar atât de mult s-a smerit Dumnezeu Cuvântul încât ”S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om”.  Sf. Ioan Botezătorul, cel care s-a învrednicit a atinge creștetul Mântuitorului cu a sa mână făcută din țărână, a contemplat cu evlavie planul de mântuire și s-a apropiat cu sfială de Hristos zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii (Ioan 1,29). Atunci glasul Părintelui din cer s-a auzit peste Hristos: Acesta e Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit Matei( 3, 17). Cât de minunate sunt lucrurile Domnului și cât de adânci și nepătrunse sunt căile Sale cele pline de Lumină !

Troparul Bobotezei: În Iordan botezându-te Tu Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pre Tine numindu-Te și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului, Cel ce te-ai arătat Hristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, slavă Ție !

Aici găsiți troparul Botezului Domnului !

Click aici!   https://www.youtube.com/watch?v=wLy4wvkTHuA